Back to Top

پیوند ها


حضورخانه معدن ایران در مرکز پژوهشهای مجلس ونشست مشورتی با سرپرست دفتر مطالعاتی


1397/09/14

🔴حضورخانه معدن ایران در مرکز پژوهشهای مجلس ونشست مشورتی با سرپرست دفتر مطالعاتی

🔻ازجمله مواردی که به دفتر مطالعاتی مرکز پژوهشهای مجلس تاکید شد؛
📌لزوم پیاده سازی قانون #رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقاء نظام مالی کشور در بخش ایجاد (#پنجره #واحد تجاری )بود؛ بطوریکه تدوین این قانون کاملا تخصصی با رویکرد رونق بخشی به تولید ،با توجه به مشکلاتی نظیر ناهماهنگی موجود بین دستگاه‌های مختلف دولتی، عدم ارتباط و تعامل مثبت بین دستگاه‌های مستقر در مبادی رسمی، نبود زیرساخت‌های ارتباطی و الکترونیکی مناسب و ایجاد شرایط یکسان ومناسب در محیط کسب وکار کشور برای حمایت از #بنگاههای کوچک ومتوسط تدوین شده تا تمامی بنگاههای کوچک وبزرگ در شرایطی برابر وبا حداکثر تسهیل ممکن بتوانند تولید کنند؛فلذا پیاده سازی این قانون در شرایط فعلی کشور در جهت کمک وتقویت ساختار های اداری ونهادی اقتصادی در کشور از مهمترین تصمیمات اجرایی است که به جد باید نسبت به آن اهتمام ورزید .
📌لزوم پیاده سازی وبرنامه ریزی طرحهای اجرایی در راستای توسعه سیستم ناوگان حمل #ریلی وجاده ای جهت معادن اجرا و پیاده سازی طرح #لجستیک معادن؛ارائه شده توسط تشکلها
📌لزوم ضرورت حمایت تمام قد دولت از سازمان زمین شناسی کشور در جهت کمک به انجام #اکتشافات #عمقی در سرتاسر کشور
📌 لزوم اصلاح اسناد اقتصادی بالادستی (از قبیل سیاستهای کلی اصل٤٤)بر اساس شناخت دقیق #تئوریک نظام #بازار وجایگاه بخش خصوصی/
از آنجاییکه اقتصادایران اقتصادی نفتی ودولتی با رقابت پذیری کم(درونگرا)می باشدلذا دستیابی به #رشدپایدار و#اشتغالزا تنها با اصلاح ساختاربرونزایی ممکن پذیر است.
📌بخش معدن وصنایع معدنی با رشد ١٢درصدی از لحاظ #ارزشی دربخش صادرات در ٥ماهه٩٧ نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه گردیدوبلحاظ وزنی نسبت بهمین مدت باکاهش ٩/٢درصدی همراه بود!که اصلا خوشایند نیست وما می بایست میتوانستیم تهدید کاهش #ارزش #پول #ملی در پیش رو را با افزایش میزان وزنی صادرات به فرصت تبدیل می کردیم ،(بخش معدن وصنایع معدنی کشورسهم ٣درصدی در روند افزایش صادرات غیرنفتی کشور داشته است)و متاسفانه #پیمان #سپاری ارزی از جمله موانع ارزیست که پیش روی صادرات کشور وصادرکنندگان در شرایط فعلی قرار گرفته است؛#ارز باید بطور آزاد وارد کشور شود و بازار را به #تعادل برساند.

منبع : خانه معدن ایران


" اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی معدنکاری و صنایع وابسته"
اطلاعیه كميته#طلا
از تمامي فعالان حوزه طلا دعوت بعمل مي آيدتا درصورت تمايل جهت حضور در اولين نشست كميته طلا خانه معدن ايران با شمارههاي٨٨٨٤٧٤٦٠ و٨٨٨٤٧٤١٧(دكتر اميني ومهندس عطايي پور )هماهنگي فرمايند.
کمیته بورس و سرمایه گذاری خانه معدن ایران برگزار می نماید
اولین کارگاه "آشنایی فعالین بخش معدن با ساختار و کارکردهای بازار سرمایه(بورس)"